Urodziłem się i przeżyłem. Studiowałem, a jakże. Mam żonę, kota i rząd pikantnych papryczek na parapecie. Posiadam telefon, komputer i trochę wiary w siebie.

Publikowałem w „Akancie”, , internetowej „Histerii”, „Helikopterze”, magazynie „Rzeczy”, czasopiśmie „Migotania”, w „Krytyce literackiej”, „Nowych Peryferiach: Drobiazgi”, „Obszarach Przepisanych”, „Fabularie”, „Poezji Dzisiaj”, „Toposie”, „Odrze”, „Interze-„, „Afroncie”, „Arteriach”, magazynie „Wizje”, „Tlenie Literackim”, „Czasie literatury”.

Pisz śmiało:   mz.skrzynski(at)gmail.com.